Strona główna
Kilka słów o firmie
Nasze produkty
Instrukcje montażu
Skontaktuj się z nami !!!

 

 

PROBLEMY Z WENTYLACJĄ

Obowiązujące przepisy i normy budowlane wydają się tylko "myśleć termicznie", zapominając o człowieku i jego potrzebie zdrowego życia. Na początku cyklu inwestycyjnego i w trakcie jego trwania nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak ważną rolę w "termicznie modernizowanym" budynku odegra właściwie zaprojektowana i wykonana wentylacja.

Dlatego zbyt jednostronne podchodzenie do zagadnienia oszczędności ciepła może doprowadzić do powstawania sprzeczności między jakością życia, a jakością zdrowia. Problem ten powinni zauważyć zarówno architekci, instalatorzy i producenci okien. Pamiętajmy, że obowiązujące w naszym kraju (przez kilka dziesięcioleci) przepisy budowlane, w myśl których powietrze miało się dostawać do mieszkań przez...